Terra cultura

PROJEKTYTy děti si pořád hrají. Dětská tematiky v díle bratří Čapků
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
6. 11. 2016 - 12. 3. 2017

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti v Lidicích
Lidická galerie, 19. 11. 2014-30. 4. 2015

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti v Litomyšli
Další repríza výstavy, tentokrát v Městské galerii v Litomyšli.

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Karlovy Vary
Výstava ilustrace pro děti těší i návštěvníky Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech.

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Praha
Česká ilustrátorská škola je termín, který se v průběhu 20. století stal mezinárodně uznávaným pojmem. Autoři mladší generace dokázali úspěšně navázat na mezinárodně proslulé ilustrátory. V Muzeu hlavního města Prahy se představí 11 výrazných ilustrátorů současnosti.

Zdeněk Ziegler For Eyes Only | Výstava a monografie
Profesor Zdeněk Ziegler, přední český typograf a grafický designér, za svou práci získal celou řadu domácích i zahraničních ocenění, svým dílem a pedagogickou činností ovlivnil celé generace grafiků. Letos oslaví Zdeněk Ziegler 80. narozeniny. Vydali jsme obsáhlou monografii, která představuje obdivuhodnou a mnohovrstevnatou tvorbu této osobnosti.

© 2012 Terra cultura, o.p.s..