Terra cultura

O NÁSObecně prospěšná společnost Terra cultura se svou činností zaměřuje na kulturní a vzdělávací projekty. Přestože jsme společnost mladá, věříme, že máme co nabídnout. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti zakladatelek a členů výkonných orgánů společnosti v oblasti kultury, umění a vzdělávání. V době, kdy je často skloňováno slovo „krize“, cítíme potřebu vyzdvihovat jiné než ekonomické hodnoty.

A čemu se věnujeme?

Víme o řadě významných českých osobností, které svým významem přesáhly hranice naší země a jsou pro náš národ tou nejlepší vizitkou. Alespoň některým z nich bychom chtěli vzdát hold a odčinit tak dluh naší společnosti vůči nim.

Velký prostor pro realizaci projektů nacházíme v oblasti rozvíjení tvořivosti dětí a mládeže. Nezapomínáme ani na celoživotní vzdělávání – kultura a umění neznají věková omezení. A tak mohou pomoci i mezigeneračnímu dialogu.

V současnosti připravujeme výstavy, publikace, dokumentární film. Podrobněji se s naší prací seznámíte v sekci Projekty.

Lidé
© 2012 Terra cultura, o.p.s..