Terra cultura

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti PrahaMotto: „Inspirace knihou“
hrdinové dětského věku – vzory na celý život

Výstava


Muzeum hlavního města Prahy 28. 11. 2012 – 24. 2. 2013.

Původní ilustrace pro děti a vlastně i mládež má v Čechách nesmírně silnou tradici. Stačí vzpomenout z posledního půlstoletí Zdeňka Milera, Květu Pacovskou, Petra Síse, Zdeňka Smetanu, Jiřího Trnku, Štěpána Zavřela nebo Helenu Zmatlíkovou. Co jméno, to pojem, co autorský styl, to svět pro sebe – platný dávno nejen v národním kontextu, ale i v mezinárodních souvislostech.

Mladí ilustrátoři tak mají dnes, v nulté a první dekádě nového tisíciletí, na co navazovat. A taky vůči komu se vymezovat. Svoji práci mají v něčem snazší, v něčem náročnější: přeje jim jistá společenská otevřenost stejně jako široký repertoár nových médií a technik, nesmírně bohaté spektrum vyjadřovacích možností; stojí pak proti nim zřejmý problém upadajícího zájmu o umění a kulturu obecně.

Výstava 11 světů si dala za cíl předvést potenciál současné české ilustrace pro děti. Představuje jedenáctku autorů s výrazovou specifikou, autorů umělecky svébytných, přirozeně překračujících hranice ilustrace směrem k dalším technikám a médiím – k volné kresbě, ke grafice, koláži, komiksu, k autorské knize, k textilnímu výtvarnictví nebo k animovanému filmu.

Jedenáct autorů je vesměs mladší a střední generace, nicméně na svém kontě mají mnozí z nich už dlouhou řadu úspěšných, někdy doslova ikonických realizací, ať knižních (jako Pavel Čech nebo Renáta Fučíková), filmových (Galina Miklínová), výstavních (David Böhm a Jiří Franta) nebo multimediálních (Petr Nikl); někteří se prosadili přirozeně i v zahraničí (Lucie Lomová).

Výstava pak není klasickou výstavou, ale interaktivním projektem. Jeho smyslem není pasivní konzumace, ale aktivní spoluúčast – 11 světů chce vtáhnout návštěvníky přímo doprostřed tvůrčího procesu, dát jim šanci bavit se stejně kreativně jako sami autoři. K tomu slouží jak celkové pojetí výstavy jako série autonomních „hnízd“, tak jejich konkrétní zabydlení různými typy her a kratochvílí.

Vystavující:
David Böhm, Pavel Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti

Kurátor výstavy: Radim Kopáč
Grafické řešení: Lenka Jasanská
Architektonické řešení: Ondřej Beneš


Jedním ze záměrů je přitáhnout pozornost dětí ke knížkám a čtení obecně. Vzory, které vnímáme v dětství, formují osobnost a charakter. Kvalitní literatura a výtvarný projev může sloužit jako příklad prezentující hodnoty a vlastnosti pozitivní. Mohou nabídnout alternativu násilí a hrubosti, s nimiž se děti stále častěji setkávají například na televizních obrazovkách či v počítačových hrách.

Doprovodné programy se zaměří na spolupráci se školkami, školami či knihovnami a poskytnou rovněž prostor pro společné aktivity rodičů s dětmi. Výstava a doprovodné programy budou koncipovány tak, aby se staly inspirací či impulzem ke změně v trávení volného času dětí a dokázaly přesvědčit nejen dětského diváka, že kniha je živé a atraktivní médium.

Představením v Praze ovšem projekt neskončí. V následujícím roce poputuje výstava například do Galerie umění Karlovy Vary.

Partneři

Muzem hl. m. Prahy  Hlavního město Praha

Ospap - papíry pro archový offset Fatra Napajedla Fotonova Městská divadla pražská Městská knihovna v Praze


Mediální partneři

Rosteme s knihou    Čítárny CZ
Český rozhlas
Časostroj Kids Land

Veřejná správa


Fotogalerie

11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Praha 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Praha 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Praha 11 světů / Současná česká ilustrace pro děti Praha
© 2012 Terra cultura, o.p.s..